Телефонуйте нам: (044) 331-6970, (063, 066, 068) 527-1515

Договір-оферта

Posted in Без категории

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР - ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Загальні положення
1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Бернацька І.А. і містить всі істотні умови з надання послуг бронювання, оформлення та продажу туристичних послуг / товарів третіх осіб на веб-сайті piligrim.ua.

2. ТЕРМІНИ
В публічній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Турагент – Фізична особа-підприємець Бернацька Ірина Анатоліївна, що надає послуги бронювання, оформлення та продажу туристичних послуг / товарів третіх осіб.
Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Користувачем, що виражають намір скористатися веб-сайтом Турагента для оформлення послуг третіх осіб.
Веб-сайт - відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступна, що належить Турагенту ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://na4emodanah.com, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про умови бронювання, розклад рейсів, тарифи і провізної плати, зборах, наявності місць з надання туристичних, транспортних та інших видів послуг, що надаються юридичним і фізичним особам туроператорами, перевізниками і / або іншими виконавцями послуг.
Договір оферти - договір між Турагентом і Користувачем на надання послуг бронювання, оформлення та продажу туристичних послуг, товарів, перевезень, послуг страхування, розміщення та інших, який полягає у вигляді акцепту оферти.
Замовник - Користувач, який здійснює акцепт оферти, і є таким чином Замовником послуг Турагента за укладеним договором оферти.
Запит (Замовлення) - належним чином оформлений запит Замовника на отримання послуг, обраних на веб-сайті.
Оферта - цей документ «Публічний договір-оферта про надання послуг», опублікований в мережі Інтернет за адресою http://na4emodanah.com
Користувач - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Турагентом.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Відповідно до даної оферті Турагент надає Замовнику послуги з бронювання, оформлення, продажу туристичних послуг / товарів, продажу перевезень та інших послуг відповідно до умов цієї оферти, а Замовник зобов'язується оплатити послуги за встановленою вартістю. Інформація про вартість послуг може перебувати на сторінках ресурсів http://na4emodanah.com, або вартість послуг прораховується і уточнюється додатково до початку надання послуг. При укладанні договору згідно з цією оферті сторони керуються цією інформацією, яка є невід'ємною частиною договору.
3.2. Справжній публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом установки позначки на кроці діалогу при першій авторизації користувача на веб-сайті Турагента, після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Замовником і Турагента і має юридичну силу.

4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТу
4.1. Умовами використання Вами даного Веб-сайту є підтвердження наступних даних:
• Вам 18 і більше років;
• Ви маєте всі цивільні права і володієте повною дієздатністю;
• Ви будете користуватися цим Веб-сайтом відповідно до даного Договору;
• Ви будете користуватися цим Веб-сайтом тільки для того, щоб здійснювати законні бронювання для себе або для іншої особи, від імені якого Ви маєте юридичне право діяти;
• вищезазначеним іншим особам Ви повідомите про правила і умови, які стосуються бронювань, зроблених Вами від їх імені, включаючи всі застосовувані правила і обмеження;
• вся інформація, яку Ви подаєте на цьому Веб-сайті, є правдивою, точною, поточної і повної;
• якщо у Вас є обліковий запис на http://na4emodanah.com, Ви будете мати доступ до інформації Вашого облікового запису, а також будете нести повну відповідальність за будь-яке використання Вашого облікового запису Вами та будь-ким іншим;
• Користувачі / Замовники несуть повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн перебування, а також для законного перебування в країні відпочинку;
• Ви усвідомлюєте, що будь-яке шахрайство (або його спроби) з банківськими кредитними картами тягне за собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства;
• Ви знаєте, що шахрайство (або його спроби) при покупці туристичних послуг на веб-сайті http://na4emodanah.com може привести до проблем при отриманні віз, при безпосередній реєстрації на рейс і відвідуванні країни перебування і т.п.;
• Ви дозволяєте веб-сайт http://na4emodanah.com за допомогою сервісу безпечних платежів зняти з Вашої банківської кредитної картки суми, еквівалентної вартості обраного Вами пакету туристичних послуг.
4.2. Не допускається під час користування веб-сайтом:
Контент і інформація на цьому Веб-сайті, а також інфраструктура, яка використовується для надання цього контенту та інформації, належать нам або нашим постачальникам і провайдерам. До тих пір, поки у Вас є можливість робити обмежену кількість копій Ваших туристичних маршрутів (і документів, що мають до цього відношення), подорожей і послуг, заброньованих через цей Веб-сайт, Ви даєте свою згоду не зраджувати, не копіювати, не поширювати, не передавати іншим особам, не відображати, що не відтворювати, не публікувати, не давати дозволу, не створювати похідний від цього продукт, який не пересилати, не продавати або перепродавати будь-яку інформацію, програмне забезпечення, продукт або послуги, отримані через та і за допомогою цього Веб-сайту. А також Ви погоджуєтеся не:
• використовувати цей Веб-сайт або його контент в комерційних цілях;
• здійснювати дії, які викликають або можуть спричинити за собою, на наш розсуд, велику або надмірне навантаження на нашу Систему;
• робити "фрейм", "дзеркало", або іншим шляхом включати будь-яку частину даного Веб-сайту в будь-який інший веб-сайт без завчасно виданого нами письмового на те дозволу.

5. БРОНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
5.1. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст.628 ГК України і містить в собі зобов'язання договору на надання послуг та договору доручення.
5.2. Турагент виступає в якості посередника між Туристом / Замовником, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями та іншими підприємствами (Туроператорами), установами (наприклад, посольствами), що забезпечують туристичні послуги, з іншого боку.
По угодах, оформленим Турагентом, набуває права і стає зобов'язаним Турист / Замовник, навіть якщо Турагент і був названий в угоді, або вступив в безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).
5.3. Умови бронювання туристичних послуг:
5.3.1. Після акцепту цього договору Турагент протягом 3-х (трьох) робочих днів повідомляє Туриста / Замовника про зроблений бронюванні туристичних послуг або про неможливість твори бронювання. Повідомлення здійснюється усно, за вказаними в договорі контактними телефонами або при візиті Туриста / Замовника в офіс Турагента. Бронювання проводиться в електронній формі.
5.3.2. На день здійснення повної оплати і підтвердження бронювання Турагентом загальна вартість послуг підлягає зміні відповідно до зміни курсу гривні до долара США за комерційним курсом Туроператора і Сторонами буде укладено відповідну доповнення до цього договору. Застосування загальної вартості послуг і їх оплата здійснюється в гривнях.
5.3.3. У випадках, якщо після здійснення бронювання, Туристом / Замовником подається письмова заява про відмову від послуг Турагента, або якщо в день здійснення бронювання Туристом / Замовником не оплачене повна вартість туристичних послуг, договір розривається Турагентом без окремого повідомлення, при цьому утримати вартість фактично понесених витрат, розмір яких буде визначено компаніями, які безпосередньо надають туристичні послуги.
5.4. Права і обов'язки сторін
5.4.1.Турагент зобов'язаний:
5.4.1.1. Надати замовлені послуги в обсязі та строки, передбачені цим договором, шляхом укладення з правомочними контрагентами від імені Туриста / Замовника і за його рахунок договору на туристичне обслуговування останнього в обсязі, визначеному цим договором.
5.4.1.2. Надавати Туристу / Замовнику документи, що забезпечують надання йому туристичних послуг, визначених цим договором.
5.4.1.3. Надати Туристу / Замовнику повну і достовірну інформацію, передбачену чинним законодавством України, зокрема ст. 20 Закону України «Про Туризмі».
5.4.2.Туріст / Замовник зобов'язаний:
5.4.2.1. Надавати Турагенту на його вимогу повну та достовірну інформацію і легітимні документи, необхідні для виконання договору на надання туристичних послуг.
5.4.2.2. Своєчасно приймати і використовувати всі послуги, виконані Турагентом відповідно до договору.
5.4.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування.
5.4.2.4. Ознайомитися та виконувати Правила перетину кордону і поведінки в країні перебування, митні, санітарні та інші правила.
5.4.2.5. Поважати політичний і соціальний лад, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування.
5.4.2.6. Берегти навколишнє середовище, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) тимчасового перебування.
5.4.2.7.Прідержіваться під час поїздки правил особистої безпеки та гігієни.
5.4.2.8.Компенсіровать Турагенту збитки, завдані своїми неправомірними діями.
5.5. Порядок розрахунків
5.5.1. При акцепту цього договору Турист / Замовник здійснює повну оплату замовлених послуг або часткову оплату, якщо це допускається умовами туру.
5.5.2. У разі несплати або неповної оплати замовлених послуг, договір припиняє свою дію, а передбачені за цим договором послуги анулюються при цьому утримати вартість фактично понесених витрат, розмір яких визначається компаніями, які безпосередньо надають туристичні послуги.
5.5.3. У разі відмови Туриста / Замовника від аналогічного набору послуг, згідно п.5.4.3.3. цього договору, Турагент здійснює повернення внесеної Туристом / Замовником передоплати при цьому утримати вартість фактично понесених витрат, розмір яких визначається компаніями, які безпосередньо надають туристичні послуги.
5.5.4. Оплата послуг за цим договором здійснюється на підставі рахунків, виставлених Турагентом.
5.6. Відповідальність сторін
5.6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.6.2. Якість надання послуг визначається законодавчими актами, нормами і стандартами обраної Туристом / Замовником країни відвідання і підприємств, установ, які їх надають.
5.6.3. У випадках виникнення обставин непереборної сили сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого із зобов'язань за цим договором, невиконаних на момент виникнення цих обставин.
Форс-мажор включають стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, введення надзвичайного стану і т.д. (далі форс-мажор), але не обмежується ними.
У разі настання форс-мажорних обставин жодна зі сторін не буде мати право на компенсацію іншою стороною можливих збитків.
5.6.4. Кожна зі сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання цього договору в зв'язку з істотними змінами обставин, до яких відносяться:
5.6.4.1. погіршення умов туру;
5.6.4.2. зміна термінів туру;
5.6.4.3. збільшення транспортних тарифів;
5.6.4.4. введення нових або збільшення діючих ставок податків і зборів, а також інших обов'язкових платежів;
5.6.4.5. різка зміна курсу національних валют;
5.6.4.6. неможливість надати замовлений готель (готель, санаторій, пансіонат і т.д.);
5.6.4.7. неможливість надати тип літака або авіакомпанію-перевізника, обумовлену раніше.
5.6.5. Турагент може відмовитися від виконання договору за умови компенсації Туристу / Замовнику документально підтверджених збитків, заподіяних внаслідок такого розірвання, за винятком випадків, коли таке розірвання відбулося з вини Туриста / Замовника.
5.6.6. Турист / Замовник може відмовитися від послуг за цим договором в будь-який час після його підписання, повідомивши Турагента про відмову в письмовій формі з утриманням вартості фактично понесених витрат, розмір яких визначається компаніями, які безпосередньо надають туристичні послуги:
- 15% вартості Замовлення при анулюванні бронювання в термін від 30 до 21 днів до дати початку туру;
- 50% вартості Замовлення при анулюванні бронювання в термін від 20 до 15 днів до дати початку туру;
- 80% вартості Замовлення при анулюванні бронювання в термін від 14 до 8 днів до дати початку туру;
- 100% вартості Замовлення при анулюванні бронювання в термін менше 7 днів до дати початку туру, а також тоді, коли дати початку туру випадають на високий сезон (дати високого сезону встановлюються туроператором, про які Турагент має попереджати перед бронюванням).
Розмір відшкодування по фактично понесених витрат визначається Турагентом на підставі первинних документів.
Датою анулювання договору вважається дата отримання Турагентом відповідного письмового повідомлення Туриста / Замовника.

5.6.8. При ануляції послуг у разі отримання відмови у видачі Туристу візи, Турагент повертає Туристу сплачену суму, за винятком оплати зборів посольства і понесених Турагентом витрат, пов'язаних з оформленням документів і бронюванням.
5.6.9.Непрібитіе Туриста / Замовника у встановлений час до місця надання першої послуги, запізнення до місць надання послуг, зазначених в програмі обслуговування, порушення правил перетину державного кордону, митного законодавства, вимог митних служб України або держави перебування вважаються відмовою Туриста / Замовника від послуг, передбачених цим договором та, в такому випадку, цей договір анулюється з повним утриманням загальної вартості послуг.
5.7. Термін дії договору. Інші умови
5.7.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і припиняє дію після дати надання останньої послуги.
5.7.2. Відповідальність за надання страхових послуг несе страхова компанія.
5.7.3. Надані Туристу / Замовнику перевізні документи (авіа, залізничні, авто і т.д.) є договором перевезення, укладеним між ним і перевізником, що несе відповідно до міжнародних правил перевезення повну відповідальність за відмову / перенесення перевезення або інших порушень встановлених правил або договору перевезення. Турагент не несе прямої відповідальності за пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання послуг за цим договором.
5.7.4. Турагент не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей і документів Туриста / Замовника протягом всього періоду отримання послуг за цим договором. Відповідальність за збереження свого майна як на території України, так і за її межами несе або сам Турист / Замовник, або особа, якій це майно було довірено для транспортування або на зберігання.
5.7.5. У разі заподіяння Туристом / Замовником шкоди майну місць розміщення і слідування, майну транспортної компанії, а також при недотриманні законодавства країни перебування, відшкодування можливих збитків здійснюється за рахунок коштів Туриста / Замовника відповідно і розмірах, передбачених діючими правилами і законодавством місця виникнення проблеми.
5.7.6. Турагент не несе відповідальності в разі неповернення Туриста / Замовника в Україну після закінчення термінів обслуговування. Всі фінансові претензії до Турагента, пов'язані з еміграцією, депортацією або іншими діями Туриста / Замовника, що не відповідають програмі обслуговування і спричинили за собою додаткові витрати Турагента, відшкодовуються за рахунок Туриста. При цьому, Турагнт залишає за собою право стягнути з Туриста / Замовника завдану йому шкоду в судовому порядку.
5.7.7. Турагент не несе відповідальності за відмову консульських служб посольств у видачі в'їзної візи Туристу / Замовнику і за наслідки з цим пов'язані.
5.7.8. Турагент не несе відповідальності перед Туристом / Замовником за оплачені послуги, якщо Турист / Замовник ними не скористався повністю або частково.
5.7.9. Турагент не несе відповідальності за послуги, за послуги додатково замовлені Туристом / Замовником та не передбачені цим договором, а також не відшкодовує витрати Туриста / Замовника пов'язані з їх споживанням.
5.7.10. Якщо у Туриста / Замовника виникла проблема під час споживання замовлених послуг, він зобов'язаний негайно проінформувати про це відповідних відповідальних осіб (співробітників готелю, ресторану, авіакомпанії і т.п.), представника Турагента, які мають можливість усунути недоліки негайно і на місці. Для повної гарантії усунення недоліків на місці Турист / Замовник повинен зв'язатися з представником Турагента за телефонами, вказаними в програмі перебування за кордоном або за телефонами в офісах на Україні, за місцем укладення цього договору.
5.7.11. Якщо звернення Туриста / Замовника не було задоволено на місці, він має право подати Турагенту рекламацію (рекламації подаються за місцем укладення цього договору) протягом 14 днів з моменту закінчення туру, приклавши до неї копію цього договору і акт, оформлений за місцем виникнення проблеми. При відсутності акту, а також після закінчення 14 днів з моменту закінчення туру, рекламація не береться і Турист / Замовник несе по ній самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Турагента.
5.7.12. У разі надання рекламації і її документального підтвердження відповідно до п.5.7.11. цього договору, Туагент визначає розмір і, при необхідності, компенсує понесені Туристом збитки.
5.7.13. У разі виникнення розбіжностей між умовами Замовлення на розробку пакета туристичних послуг і цього договору, перевагу матимуть умови договору.
5.7.14. Підписанням цього договору Турист / Замовник підтверджує, що йому була надана необхідна і повна інформація про:
- основні вимоги до оформлення виїзних / в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд / виїзд до країни тимчасового перебування), в тому числі інформація щодо термінів їх оформлення;
- медичних попереджень щодо здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказань через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні вади) і повернення туристів для участі в поїздці;
- турагенти, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
- розмір фінансового забезпечення Турагент, а в разі його неплатоспроможності або банкрутства, і кредитній установі, яка надала таке забезпечення;
- програму туристичного обслуговування;
- характеристику транспортних засобів, які здійснюють перевезення;
- характеристику готелів, інших місць розміщення;
- про заходи щодо профілактики малярії та інших екзотичних захворювань серед осіб, що виїжджають за кордон. Отримано Пам'ятка Туристу відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України № 29 від 16.09.2004г., А також відповідно до Розпорядження КМДА №356 від 15.03.96г .;
- звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та ін. Об'єктах, які знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища, санаторної та епідеміологічну обстановку;
- правила в'їзду в країну (місця) тимчасового перебування та перебування там;
- види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;
- види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;
- дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;
- мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування Туриста / Замовника про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;
- страхової організації, яка здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;
- місцезнаходження організації (організацій), уповноваженої Турагентом на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення проблем під час туристичної поїздки;
- умови обов'язкового страхування.
5.7.15. Сторони підтверджують, що фактичний обсяг переданих між сторонами цього Договору персональних даних відповідає меті обробки і іншим обмеженням, визначеним згодою на обробку персональних даних, які отримано передавальної персональні дані стороною договору від фізичної особи, що є їх власником. Передала персональні дані сторона Договору зобов'язана в міру отримання інформації про зміну переданих другій стороні персональних даних інформувати про це отримала сторону протягом п'яти календарних днів з дати отримання інформації про зміну персональних даних. Отримавши за цим договором персональні дані сторона Договору зобов'язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими вимогами, передбаченими чинним законодавством України.